Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Asociace NNO – podpora NNO v regionech

Cílem projektu bylo poskytování služeb členským organizacím, ale i dalším NNO v daném oboru nebo regionu, formou systémových či jednorázových aktivit s efektem celkového regionálního rozvoje a pozitivním dopadem na široký okruh uživatelů veřejných služeb nebo členů NNO z řad občanů. Jedná se o aktivity podporující jejich udržitelný rozvoj ve formě poskytování informací, vzdělávání a poradenství v průřezových tématech celospolečenského vývoje, které si tyto organizace nemohou zabezpečit sami z důvodu svého užšího zaměření na jednotlivé veřejně prospěšné služby.

Semináře Asociace NNO:

Sociální sítě pro NNO (27. červen 2017, kancelář Asociace NNO ČR) Pozvánka

Sociální sítě pro NNO (5. září 2017, kancelář Asociace NNO ČR) Pozvánka

Spolky, nadace a nadační fondy (15. listopad 2017, kancelář Asociace NNO ČR)

PR prezentace organizace a sebeprezentace při jednáních (11. prosince 2017, kancelář Asociace NNO ČR)

Regionální semináře: 

Komunikace a mediální prezentace – využití sociálních sítí při prezentaci organizace (10. října 2017, Liberec, spolupracovaly Neziskovky Libereckého kraje, z.s.)

Krizový Management NNO – zvládání krizových situací a vedení týmu (26. října 2017, Zlín, spolupracovala Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s.)

Zásady efektivní komunikace (30. října 2017, Ostrava-Poruba, spolupracovala ANNO Moravskoslezského kraje)

Management fundraisingu v NNO (14. listopadu 2017, Ústí nad Labem, spolupracovala Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje) Pozvánka

Kompetenční karty – nový nástroj k práci se sociálně znevýhodněnými klienty (23. listopadu 2017, Olomouc, spolupracovala Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje)

 

V průběhu roku 2017 jsme realizovali řadu bilaterálních jednání s významnými neziskovými organizacemi na důležitá témata, jež tvořila také součást 10. Všeoborové konference, i veřejnou správou, přestože turbulentní politická situace nebyla pro sjednávání důležitých závazků příznivá. Výčet setkání naleznete zde. Součástí projektu byly plánované kolektivní konzultace v rámci setkání krajských (29. 5., 7. 12.) nebo oborových sítí, na jejichž požadavek Asociace NNO otevřela diskusní platformu k volebním programům jednotlivých stran před sněmovními volbami na svých webových stránkách. Definovali jsme hlavní problém krajských sítí NNO, tedy nedostatek zdrojů a nestabilní financování z veřejných zdrojů. Kvůli tomu nemůže být v mnoha krajích taková střecha, která pracuje na bázi dobrovolnictví, respektovaným partnerem krajské samosprávy.

V rámci projektu byla také založena facebooková stránka Asociace NNO v ČR.

Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Osobnost nevládního sektoru pro rok 2017
10. Všeoborová konference
Dokumenty:

Analýza – Stav nevládního sektoru před parlamentními volbami

Rostoucí byrokracie znamení postupnou likvidaci občanské společnosti

Záznam z jednání s náměstkyní ministra zdravotnictví Lenkou Teska Arnoštovou

Záznam z jednání s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem

Záznam z jednání s představiteli opozice v období červenec a září 2017

Dopis předsedovi ODS Petru Fialovi

Datové schránky

Překážky limitující NNO v přístupu k prostředkům ESIF z pohledu zástupců ANNO v MV

Sdílejte: