Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

ANNO ČR – podpora nevládního sektoru v regionech

Cílem projektu je poskytování služeb neziskovým organizacím, které jsou významnými aktéry regionálního rozvoje. Poskytují kvalitní veřejně prospěšné služby a přispívají ke kvalitě života občanů v místě svého působení. Poradna ANNO ČR zprostředkuje informace, vzdělávání a poradenství v průřezových tématech celospolečenského vývoje, které si tyto organizace nemohou samy zabezpečit z důvodu svého užšího zaměření na poskytované služby.

3 samostatné aktivity:

  1. Poradenství a vzdělávání
  2. Cílená spolupráce se střešními nebo velkými NNO za účelem posílení pozice neziskového sektoru
  3. Partnerství ANNO ČR s veřejnou správou

Tento projekt je spolufinancován  z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Přehled akcí:

Osobnost neziskového sektoru pro rok 2018
Seminář/workshop „Jak navázat a rozvíjet spolupráci s firemními podporovateli?“ 17. 12. 2018
První speed dating firem a sociálních podniků v Českých Budějovicích 14. 12. 2018
Konference „Aktuální trendy v současné ekonomice“ 13. 12. 2018
Seminář „Sociální sítě pro NNO“ 28. 11. 2018
Seminář „Jak dostat neziskovku do médií“ 14. 11. 2018
Seminář „Sociální sítě pro NNO“ 7. 11. 2018
Seminář „Sociální sítě pro NNO“ 24. 10. 2018

 

Sdílejte: