Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Seminář/workshop „Jak navázat a rozvíjet spolupráci s firemními podporovateli?“

Termín: 17. 12. 2018

Místo realizace: Ovocný trh, Praha

Monika Matyáštíková a Tereza Kamal z Plzeňského Prazdroje

– představení CSR a náplně práce CSR manažera

– jakou formou a s jakým obsahem nejlépe oslovovat firmy

– vyzdvihnutí důležitosti cíleného oslovování s projektem, který je přínosem pro obě zúčastněné strany

– Zmíněna neúčinnost rozesílání hromadných mailů

– Optimální je oslovení CSR managera při networkingu – nutné umět shrnout, kdo jsem a co dělám do dvou minut (například při cestě výtahem)

– vždy v prezentaci musí zaznít, proč oslovuji právě danou firmu, proč jsem si jí vybrala, co má společného s mou myšlenkou a v čem si můžeme být vzájemně potřební

– optimální je navázat spolupráci na nefinanční spolupráci a postupně za rok, dva se dostat i k žádosti o finanční příspěvek

Následně proběhl workshop, v rámci kterého byli účastníci rozděleni do skupin a zadání bylo následující: Vymyslet (nebo vycházet z reality) a odprezentovat krátký pitch k možné spolupráci s Plzeňským Prazdrojem. Nejlepší skupina získala ocenění.

Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ANNO ČR – podpora nevládního sektoru v regionech Ministerstva pro místní rozvoj. Partnerem akce byl Plzeňský Prazdroj.

Sdílejte: