Jak se stát členem

Neziskové organizace jsou nezastupitelným segmentem společenského života. Tento sektor jde napříč obory a prochází celou společností. V České republice je neziskový sektor zatím nedostatečně propojený a mnohdy i značně nepřehledný, aby se mohl stát silným partnerem pro vládu a státní správu. Zájmem Asociace nestátních neziskových organizací v ČR je vytvářet a poskytovat silnou platformu pro sdružování neziskových organizací, která bude hájit a prosazovat  naše společné zájmy.

Naší vizí je aktivní a sebevědomá občanská společnost, která spoluvytváří kvalitní život pro naši přítomnost i budoucnost.

Pokud zvažujete vstup do ANNO ČR, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a zašlete nám ji zpět na info@anno-cr.cz .

Roční členský příspěvek je 2000 korun pro každou organizaci.

Sdílejte: