Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Pozvánka na IV. seminář „Sociální sítě pro NNO“

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice pořádá čtvrtý pražský seminář o využití sociálních sítí pro účely propagace a komunikace neziskových organizací. Cílem akce je formou přednášky a diskuze představit účastníkům z řad pracovníků českého neziskového sektoru, jaký potenciál svět sociálních sítí a nových médií nabízí.

Termín: 28. listopadu 2018, 9:30 – 12:30
Místo: ANNO ČR, Senovážné náměstí 24, 6. patro, Praha 1

Pozvánka

Lektor: Jan Veselý, který má se správou profilů rozmanitých neziskových organizací v ČR několikaleté zkušenosti. Vzhledem ke své více než desetileté práci pro česká masmédia coby arabista a mezinárodně-politický analytik má zkušenosti i s využitím sociálních sítí například v oblasti diplomacie, žurnalistiky či bezpečnosti.

Co se mimo jiné dozvíte:

  • Co mohou české neziskové organizace od sociálních sítí čekat a co ne?
  • Jak se mohou a mají NNO o své profily na sociálních sítích starat, když mají malé personální a finanční zdroje či nedostatečnou odbornost s jejich správou?
    Jak lze využívat sociální sítě, aby to NNO co nejvíce přineslo?
  • Představení sociálních sítí facebook, Twitter, YouTube a LinkedIn.
  • Placená reklama na facebooku a také na Twitteru.

Tento projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ANNO ČR – podpora nevládního sektoru v regionech Ministerstva pro místní rozvoj.

V případě zájmu je možno obsah přizpůsobit na míru jednotlivým organizacím.

Cena školení je 100 Kč pro členy ANNO ČR, 300 Kč pro ostatní. Platby probíhají předem pomocí převodu na číslo účtu 2500913649/2010. Variabilní symbol je IČ účastníka (na něj bude vystavena faktura).

Počet míst je omezen.

Kapacita akce již byla naplněna.

Sdílejte: