Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

První speed dating firem a sociálních podniků v Českých Budějovicích

Termín: 14. 12. 2018

Místo realizace: Riegrova 51, České Budějovice

Yana Pancheva seznámila účastníky se strategiemi CSR některých korporátů

– Výzkum z IPSOS z roku 2017 – 78 % lidí má zájem o to, jaký produkt a službu si od koho kupuje – zda je společensky odpovědná – odtud motivace korporátů k CSR

– CSR jako PR nástroj jak na straně byznysu, tak na straně NGO

– představení CSR aktivit Tesco ČR – sbírky, firemní dobrovolnictví

– platforma na Instagramu – indahash

– připomněla, že vždy je velmi důležité nastudovat CSR strategii – výroční zprávy, webové stránky, atd..

Pavla Zachová představila náhradní plnění pro rok 2019

– popis průběhu dojednání s Úřadem práce při zadání náhradního plnění §78 Zákona o zaměstnanosti

– Elektronická evidence Náhradního plnění – evidence dodavatelů náhradního plnění

Speed dating byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ANNO ČR – podpora nevládního sektoru v regionech Ministerstva pro místní rozvoj a z prostředků Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci projektu SENSES programu Danube Trasnational Programme.

Sdílejte: