Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Pozvánka na II. seminář „Jak dostat neziskovku do médií“

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice Vás zve na druhý seminář o tom, jak se může nezisková organizace prosadit v  mediálním prostoru.

Datum: 14. 11. 2018, 9:30-12:30

Místo: ANNO ČR, Senovážné náměstí 24, 6. patro, Praha 1

Pozvánka

Seminář se skládá ze dvou částí. V první z nich budou účastníci provedeni mediální interakcí od začátku do konce. Konkrétně:

  1. navržení tématu a domluvení otázek a formy mediálního výstupu
  2. příprava hosta na mediální vystoupení
  3. interakce s moderátorem či novinářem během vlastního výstupu (písemný či naopak slovní a hlasový projev, řeč těla, práce s ozvučením a kamerou, několik poznámek ke kultuře odívání)
  4. využití a propagace proběhnutého mediálního výstupu
  5. úspěšné navázání na vzniklou mediální spolupráci

V druhé části se dotkneme témat, která s vystupováním v médiích úzce souvisí. Například:

  • jak pracovat s negativním mediálním obrazem a kontroverzními tématy
  • krizová komunikace, aneb když věci nejdou podle Vašich představ
  • jiné cesty mediálního prosazení se (sociální sítě, blog, video…)
  • interakce s novináři a médii skrze sociální sítě
  • zvaní novinářů na vlastní akce

Lektor:

Jan Veselý se v prostředí masmédií coby arabista pohybuje již přes deset let a má za sebou stovky mediálních výstupů slovem a písmem. Absolvoval drtivou většinu mediálních formátů, v nichž se může pozvaný host ocitnout – od klasických rozhovorů s moderátorem po zodpovídání dotazů volajících diváků. Vedle mediální sféry má dlouhodobé zkušenosti i v oblasti vzdělávací a přednáškové činnosti. Například opakovaně vystupuje na festivalu Jeden svět a přednáší na Ministerstvu vnitra ČR. Médii se zabýval i teoreticky během svého studia na vysoké škole, kdy se zaměřil na roli masmédií v zahraniční politice vybraných arabských států.

Seminář probíhá v počtu nejvýše 10 osob, což umožňuje zodpovídat individuální dotazy a témata školení přizpůsobit potřebám zastoupených organizací.

Tento projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ANNO ČR – podpora nevládního sektoru v regionech Ministerstva pro místní rozvoj.

Cena školení je 100 Kč pro členy ANNO ČR, 300 Kč pro ostatní. Platby probíhají předem pomocí převodu na číslo účtu 2500913649/2010. Variabilní symbol je IČ účastníka (na něj bude vystavena faktura).

Přihlašování probíhá prostřednictvím odkazu: https://goo.gl/forms/5S3m6JdgyuNWEWoI2

Sdílejte: