Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „Sociální bydlení“ v Jihlavě

Datum a čas: 7. 11. 2017, 10:00 -16:00

Místo konání: Kino Dukla, Jana Masaryka 1421/20, Jihlava

Program:

Česká a zahraniční praxe v sociálním bydlení – Mgr. David Beňák, DiS. (náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)

David Beňák – Příklady praxe ze zahraničí

Sociální bydlení a jeho implementace v ČR – pilotní testování MPSV a obcí – Barbora S. Stašková, M.A. (garantka Kontaktního centra Sociálního bydlení, MPSV)

Barbora Š. Stašková – Sociální bydlení a jeho implementace v ČR – pilotní testování v obcích

Příklady projektů sociálního bydlení v ČR a v zahraničí – současné výzvy a trendy – Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Příklady projektů sociálního bydlení v zahraničí a v České republice_Anna Krausová

Přidělování sociálních bytů v Jihlavě – Radek Popelka, MBA. (náměstek primátora, Magistrát města Jihlavy)

Možnosti získání sociálního bytu v Jihlavě

Z ubytovny na azylový dům: Bezvýchodnost bytové situace z pohledu terénních pracovníků – Eva Nováková (Vedoucí terénních programů SOVY, OCH Jihlava)

Problematika sociálního bydlení z pohledu KÚ kraje Vysočina – Mgr. Bc. Ivana Matoušková, Mgr. martin Jelínek)

Jelínek, Matoušková – Problematika sociálního bydlení z pohledu Krajského úřadu Kraje Vysočina

RRH Brno – zkušenosti a výzvy v ukončování bezdomovectví rodin s dětmi – Mgr. Adam Fialík (Vedoucí terénních pracovníků Brno)

Rapid Re-Housing Brno

Paralely sociálního bydlení – Pohled poskytovatele azylového domu – Mgr. David Chlupáček (ředitel organizace SKP – Naděje pro život Jihlava)

David Chlupáček – Paralely sociálního bydlení

Náměstek primátora statutárního města Jihlavy Vratislav Výborný přejímá záštitu nad tímto regionálním seminářem.

Seminář je součástí projektu Asociace NNO z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

 

 

 

 

 

 

 

Sdílejte: