Akce

Akce
Asociace nestátních neziskových organizací v ČR zve na seminář „Změny v zákoníku práce a odměňování v roce 2023“, který se uskuteční dne 7. 9. 2023 v Paláci
Akce ANNO ČR
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice vyhlásí Osobnost neziskového sektoru v Sále státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Sejdou se tam přední finalisté
Akce partnera
Dovolujeme si vás pozvat k účasti na Závěrečné konferenci projektu Strategické plánování sociálního začleňování. Cílem konference je představit výzvy i bariéry, kterým čelí obce
Akce člena
Česká federace potravinových bank si vás dovoluje pozvat na prohlídku logistického centra v Dubči v rámci Dne otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek
Akce člena
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje spolu s dalšími regionálními subjekty pořádá od 3.2. do 3.3. akce propagující práci neziskového sektoru. Pro zájemce jsou
Akce ANNO ČR
Národní kontaktní místo programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV – Citizens, Equality, Rights and Values) Vás zve na konzultační webinář, který se bude