Všeoborová konference 2019: Selhávání státu s přímými dopady na život občanů, spolkovou činnost a veřejné služby

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice pořádá 11. Všeoborovou konferenci, jejíž název tentokrát zní: Selhávání státu s přímými dopady na život občanů, spolkovou činnost a veřejné služby.

Datum: středa a čtvrtek 6. a 7.listopadu 2019

Místo: Sál architektů na Staroměstské radnici, Staroměstské náměstí 1, Praha 1

ANNO ČR chce poukázat na důsledky nízké aktivity současné vlády v oblastech, které pociťují přímo občané, stejně jako zdůraznit význam veřejných služeb a spolkové činnosti pro jejich každodenní život. Do jednotlivých bloků konference pozveme vystupující, kteří zhodnotí stav potřebných reforem a deklarovaných principů participace a partnerství.

V dalších blocích vystoupí ti, kteří mají konkrétní zkušenosti s omezováním veřejných služeb v menších sídlech s přímým dopadem na život ve městech i na venkově. Jakmile bude znám základní obrys programu se jmény dalších vystupujících a jejich příspěvků, neprodleně jej zveřejníme.

Cílem konference obecně je prezentace přínosu nevládních organizací pro občany. Stane se protiváhou atmosféry ve společnosti, která bez znalostí a objektivních informací pověst tohoto sektoru poškozuje. Současný stav bohužel ohrožuje jeho udržitelný rozvoj, někde přímo existenci na celostátní, krajské i místní úrovni.  Letos se nezaměříme na obecnou obhajobu občanské společnosti, ale na konkrétní příklady selhávání státu dopadající na veřejné služby a taky na život potřebných občanů.

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR pořádá od svého vzniku v roce 2003 ve dvouletém cyklu Všeoborové konference NNO. Tyto konference jsou výjimečnou příležitostí k setkání různých subjektů neziskového sektoru napříč obory, ve kterých působí. Jsou příležitostí k výměně zkušeností a k formulaci společných problémů, se kterými se neziskový sektor v ČR potýká.

Konference je podpořena grantem hlavního města Prahy.

Sdílejte: