Seznam členů

Krajské asociace nestátních neziskových organizací v České republice

Hlavní město Praha a Středočeský kraj: Společná asociace NNO Prahy a Středočeského kraje (http://www.sanno.cz/)

Jihočeský kraj: ANNO Jihočeského kraje (http://www.annojck.cz/)

Plzeňský kraj:

Karlovarský kraj: Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (http://www.annakk.cz/cz/)

Ústecký kraj: Asociace nevládních neziskových organizací Ústeckého kraje (http://www.annouk.cz/)

Liberecký kraj: ANNO Libereckého kraje (http://www.annolk.cz/), Neziskovky Libereckého kraje, z.s. (http://neli-lbc.cz/)

Královéhradecký kraj:

Pardubický kraj:

Kraj Vysočina:

Jihomoravský kraj: ANNO Jihomoravského kraje (http://www.annojmk.cz/)

Olomoucký kraj: UNO OK (http://www.uno-ok.cz/)

Moravskoslezský kraj: ANNO Moravskoslezského kraje (http://anno-msk.webnode.cz/)

Zlínský kraj: ANNO Zlínského kraje (http://www.annozk.cz/)

 

Oborové nestátní neziskové organizace

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. (http://www.alzheimercentrum.cz/)

Asociace finanční a občanské gramotnosti (http://www.afog.cz/)

Asociace občanských poraden (http://www.obcanskeporadny.cz/)

Asociace pro mezinárodní otázky (http://www.amo.cz/en/)

Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice (http://www.icmcr.cz/)

Česká federace potravinových bank, z.s. (http://potravinovebanky.cz/)

České souvislosti, z.s. (http://www.ceskesouvislosti.cz/)

Český svaz včelařů (http://www.vcelarstvi.cz/)

Diakonie ČCE – středisko Blanka

EducationTalentCulture (http://www.edutacu.eu/)

Finanční gramotnost, o.p.s. (http://www.financnigramotnost.eu/cs/)

Fond ohrožených dětí (http://www.fod.cz/)

International Coach Federation Czech republic, z.s. (https://www.coachfederation.cz/)

Komunitní centrum Petrklíč (www.petrklice.cz)

Magdaléna, o.p.s. (http://www.magdalena-ops.eu/cz/)

MENS SANA, o.p.s. (http://www.menssana.cz/)

RENADI, o.p.s. (www.renadi.cz)

TRODO, z.s. (www.trodozs.cz)

YMCA v České republice (http://www.ymca.cz/)

Sdílejte: