V roce 2016 byla zahájena realizace projektu Poradenství pro NNO, část bezplatná internetová poradna.  Svými dotazy i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kterým se poradna může detailněji věnovat.

své individuální otázky můžete směrovat na info@anno-cr.cz


NEZISKOVKY PROMLOUVALY DO VOLEB


Informace pro všechny střešní organizace

MPSV zveřejnilo dne 31.8.2016 výzvu z OPZ pro instituce sdružující více subjektů (asociace, komory, církevní právnické osoby apod.) zaměřenou na vzdělávání zaměstnanců svých členů v oblastech:

–      IT

–      Manažerské a měkké dovednosti

–      Jazykové vzdělávání

–      Účetní, ekonomické a právní kurzy

–      Technické a jiné odborné vzdělávání

–      Vzdělávání interním lektorem

Výzva bude průběžná (podávání projektů je možné do vyčerpání alokace). Úspěšnost projektu může ovlivnit termín podání žádosti.

Dotace bude až do výše 100 % způsobilých výdajů

INFO ZDE: 060_1_3_vzdelavani spolecna cesta k rozvoji


Poradna je stále ve procesu tvořeni a průběžně se naplňuje daty. Děkujeme za pochopeni! 

Aktuality

Rada HMP schválila dne 16.8.2016 usnesením č.1933 vyhlášení grantů pro rok 2017 ve dvou programech – oblast zdravotnictví, oblast akce ZSP MHMP. Pravidla připojuji, vše včetně formulářů bude zveřejněno na Zdravotnickém portálu města Prahy (http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/cz/granty_hmp/index.html) do týdne.
Zároveň bude uveřejněna poptávka na externí hodnocení projektů.
Zatím lze najít usnesení Rady HMP zde:
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/seznamlist.aspx?aid=3&sid=0&pid=0&mid=0,1&hledej=1&username=public&menu=1&customtemplate=1&lbl=usneseni-RHMP

Grantový program MHMP náležitosti – TiskR-22406-Příloha č.1 k usnesení Rady HMP [TED]


Kam dál?

Právní poradna (právo a zákony)

Daňová poradna (finance a účetnictví)

Účetní poradna

Grantová poradna /granty

Užitečné odkazy