Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Vyjádření ANNO ČR k neexistující analýze financování neziskových organizací

Vyjádření předsedkyně ANNO ČR Martiny Berdychové je reakcí na článek, který byl zveřejněn na Aktuálně.cz a v němž bylo odhaleno, že analýza financování neziskových organizací za poslední rok, po které volal premiér České republiky Andrej Babiš, nikdy nebyla vyhotovena: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babis-sliboval-analyzu-neziskovek-snaha-dokument-ziskat-ukaz/r~2146d90c0e9b11e9af000cc47ab5f122/?fbclid=IwAR2AgvZd_aP2He25GViM6_PolhuhTzzGfkYQR9i83lGrV3nKsxkifZXpl8w

Neexistující analýza financování neziskového sektoru není jen dalším nesplněným slibem premiéra Babiše. Celou záležitost považujeme za nehoráznou manipulaci fakty. Rozbor financování nestátních neziskových organizací zadával po řadu let Úřad vlády Centru pro výzkum neziskového sektoru při MU Brno. Rozbor za rok 2017 už objednán nebyl, ale rozhodně není pravda, že se financování neziskovek nesledovalo. Jen teď díky krokům vlády nejsou k dispozici data žádná.
Vícezdrojové financování sektoru z nejrůznějších úrovní (evropské fondy, ministerstva, kraje, města a obce, soukromí i firemní dárci) je natolik složité, že se jím může kvalifikovaně zabývat pouze výzkumná instituce, nikoliv úředníci.
Čím se ale nikdo nikdy nezabýval, je mnohem vyšší objem státních prostředků, který teče do příspěvkových organizací, kam jdou i další nemalé veřejné zdroje od zřizovatelů (opět stát, kraje a obce). Veřejné služby, které příspěvkovky poskytují, jsou přitom mnohem dražší, než srovnatelné od neziskovek. Je známa řada příkladů, kdy se do příspěvkovek pouštějí i peníze z podivných veřejných zakázek. Poslední medializovanou kauzou koncem roku 2018 byl výnos z předražených zakázek dvou pražských nemocnic, který podle policie skončil v příspěvkovkách Středočeského kraje. Ale vše utichlo, vždyť hejtmankou je významná členka ANO Jaroslava Pokorná Jermanová.
Veškeré tyto pokřivené informace o sledování zdrojů pro neziskovky proto považujeme výhradně za cílený útok na nezávislý občanský sektor. Příspěvkovky lze totiž řídit přímo politickou silou hejtmanů či starostů, což současné vládě vyhovuje.
Ing. Martina Berdychová
Sdílejte: