Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „sociální podnikání“ v Brně

Regionální seminář „sociální podnikání“

Datum a čas: 19. 4. 2017  od 8:45 – 14:00

místo konání: YMCA, Kounicova 3, Brno

Program:

8:45 – 9:00          registrace

9:00 – 9:30           zástupce MPSV. Informace k sociálnímu podnikání – Operační program Zaměstnanost.

9:30 – 11:00        Mgr. Stanislav Hyrák (manažer sociální firmy Přirozenou cestou s.r.o. a lokální konzultant MPSV pro sociální podnikání). Základní charakteristiky sociálního podnikání v ČR, cílové skupiny. Spolupráce se subjekty a institucemi na místní i regionální úrovni. Podnikání zaměřené na trvalou udržitelnost, lokální a environmentální aspekty.

 Coffee break/brunch

11:30 – 12:00     Mgr. Ivana Ondráková (ÚP Brno). Aktivní politika zaměstnanosti.

12:00 – 12: 30    Ing. Helena Najbrtová (ANNO JMK). Sociální podnikání a NNO.

12: 30 – 13:30     Ing. Marek Juha (Komora sociálních podniků). Sociální podnikání – příklady dobré praxe.

13:30 – dále       dotazy, diskuse

Seminář je součástí projektu ANNO ČR z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most  mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“.

Tento projekt je spolufinancován  z Evropského sociálního fondu.

 

 

Sdílejte: