Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „Sociální podnikání“ v Brně

Datum a čas: 19. 4. 2017, 8:45 – 14:00

Místo konání: YMCA, Kounicova 3, Brno

Prezentace z regionálního semináře s tématem „sociální podnikání“.

Monika Hejzlarová MPSV – Sociální podnikání

Mgr. Ivana Ondráková ÚP – Aktivní politika zaměstnanosti

Ing. Marek Juha – MPVP

Ing. Helena Najbrtová – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A NNO

Sdílejte: