Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „sociální bydlení“ v Ostravě

 Regionální seminář na téma Sociální bydlení

Datum a čas: 13. 6. 2017 od 9:00 – 15:00

Místo konání: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory

Regionální seminář „sociální bydlení“ je pořádán ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity.

Program

9.00 – 9.15      Přivítání, stručné představení projektu, Marie Froulíková – ANNO ČR

9.15 – 10.10     Sociální bydlení a jeho implementace v ČR – pilotní testování MPSV a obcí, Barbora Š. Stašková, M.A., garantka Kontaktního centra Sociálního bydlení, MPSV

10.10 – 10.50   Sociální bydlení na území statutárního města Ostrava, Mgr. Lucie Škvaridlová, koordinátorka sociálního začleňování, Město Ostrava

10.50 – 11.30   Přestávka

11.30 – 12.15   Ukončování bezdomovectví: Mezinárodní zkušenosti a inovace, Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D., Ostravská univerzita

12.15 – 13.00   Rapid Re-Housing – program rychlého zabydlování rodin s dětmi v Brně, Mgr. Eliška Černá, Ph.D., Ostravská univerzita

13.00 – 13.30   Přestávka

 13.30 – 14.15   Sdílení zkušeností s provozováním sociálního bydlení ve Slezské diakonii, Ing. Bc. Milana Bakšová, vedoucí Oblasti Karvinsko, Slezská Diakonie

14.15 – 15.00   Přístup k sociálnímu bydlení z pohledu Armády spásy, Mgr. Marcela Stryjová, ředitelka Prevence bezdomovectví Ostrava, Armáda Spásy

Seminář je součástí projektu ANNO  ČR z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Prezentace ze semináře lze stáhnout zde.

 

 

Sdílejte: