Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „Sociální bydlení“ v Ostravě

Datum a čas: 13. 6. 2017 od 9:00 – 15:00
Místo konání: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory

Program:

Sociální bydlení a jeho implementace v ČR: pilotní testování MPSV a obcí – Barbora Š. Stašková, M.A., garantka Kontaktního centra Sociálního bydlení, MPSV

Sociální bydlení a jeho implementace v ČR: pilotní testování MPSV a obcí – Barbora Š. Stašková, M.A.

Sociální bydlení na území statutárního města Ostrava – Mgr. Lucie Škvaridlová, koordinátorka sociálního začleňování, Město Ostrava

Sociální bydlení na území statutárního města Ostrava – Mgr. Lucie Škvaridlová

Ukončování bezdomovectví: Mezinárodní zkušenosti a inovace – Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D., Ostravská univerzita

Ukončování bezdomovectví – Mezinárodní zkušenosti a inovace (Mgr. Š. Ripka, Ph.D.)

Rapid Re-Housing – program rychlého zabydlování rodin s dětmi v Brně – Mgr. Eliška Černá, Ph.D., Ostravská univerzita

Seminář sociálního bydlení (Eliška Černá, Inka Píbilová, Štěpán Ripka)

Sdílení zkušeností s provozováním sociálního bydlení ve Slezské diakonii –  Ing. Bc. Milana Bakšová, vedoucí Oblasti Karvinsko, Slezská Diakonie

Sdílení zkušeností s provozováním SB ve Slezské Diakonii (Ing. Bc. Milana Bakšová)

Přístup k sociálnímu bydlení z pohledu Armády spásy – Mgr. Marcela Stryjová, ředitelka Prevence bezdomovectví Ostrava, Armáda Spásy

Přístup k sociálnímu bydlení z pohledu Armády spásy Mgr. Marcela Stryjová

 

Regionální seminář „sociální bydlení“ je pořádán ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity. Seminář je součástí projektu Asociace NNO z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Sdílejte: