Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Posílení kapacity ANNO ČR

Projekt vychází z programu Úřadu vlády České republiky s názvem Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2018.

Doba realizace projektu:

1. ledna 2018 – 31. prosince 2018

1. ledna 2019 – 31. prosince 2019

Cílem projektu je vytvoření potřebné kapacity pro celostátní všeoborovou síť, personální posílení kanceláře a tvorba odborného zázemí pro práci vrcholových orgánů ANNO ČR.

ANNO ČR bude organizovat a administrovat spolupráci oborových SNNO, která povede ke koordinovanému prosazování společných zájmů neziskového sektoru. Postupně zmapuje potřeby členských NNO v legislativní, finanční a daňové oblasti. V rámci aktivit poradny budeme společně formulovat možná řešení za účasti odborníků. Následně je budeme také u veřejné správy prosazovat. Za tímto účelem rozvineme spolupráci s veřejnou správou a staneme se tak jedním z významných odborných partnerů Vlády ČR a jednotlivých resortů v problematice neziskového sektoru a v jejich prospěch.

 

Přehled akcí:

Seminář „Jak dostat neziskovku do médií“ 10. 10 2018

Seminář „Sociální sítě pro NNO“ 26. 9. 2018

Poradna a seminář na téma „GDPR v neziskovém sektoru“

Kulatý stůl „Sledování dopadu u společensky prospěšné organizace“

Bulletin:

Bulletin číslo 4, červenec – prosinec 2019

Bulletin číslo 3, leden – červen 2019

Bulletin číslo 2, červenec – prosinec 2018

Bulletin číslo 1, leden – červen 2018

Sdílejte: