Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Přinášíme vám druhé číslo bulletinu ANNO ČR

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR vydává druhé číslo půlročního bulletinu za červenec až prosinec roku 2018. Nechť vám ve svátečním období slouží pro ohlédnutí se za uplynulým rokem. Dozvíte se, jaké akce jsme uskutečnili a co se nám podařilo prosadit u veřejné správy. Naše předsedkyně Martina Berdychová také bilancovala uplynulý rok a vyjádřila svá přání do roku následujícího.

Bulletin číslo 2

Sdílejte: