Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „Sociální bydlení“ v Ústí nad Labem

Datum a čas: 14. 11. 2017 od 9:00 – 15:00
Místo konání: Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem

Program:

Česká a zahraniční praxe v sociálním bydlení – Mgr. David Beňák, DiS., náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

David-Beňák-příklady-praxe-ze-zahraničí

Sociální bydlení a jeho implementace v ČR: pilotní testování MPSV a obcí – Bc. Eliška Vrabcová, pracovnice Kontaktního centra, MPSV

MPSV – Sociální bydlení a jeho implementace v ČR – pilotní testování v obcích

Aktuální otázky v tématu bydlení – Ing. Tereza Hajdúová, ASZ – Lokální expertka na bydlení, Regionální centrum Západ

Tereza Hajdúová – Opatření obecné povahy a novela zákona

Sociální bydlení v širších souvislostech sociální a bytové politiky – Ing. Petr Víšek, Externí učitel, Katedra sociální práce Filozofické fakulty UK

Petr Víšek – Sociální bydlení v širších souvislostech sociální a bytové

Nedosažitelné bydlení: postřehy z terénu a možná obrana nájemců – Mgr. František Valeš, právník Poradna pro občanství

František Valeš – Nedosažitelné bydlení

Zkušenosti z terénních programů a vývoj bydlení v Ústí nad Labem – Ing. Tereza Hajdúová, Člověk v tísni – koordinátorka NZDM

Tereza Hajdúová – Bydlení (Člověk v Tísni)

 

Seminář je součástí projektu Asociace NNO z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Sdílejte: