Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Představujeme publikace vytvořené v rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice iniciovala v roce 2018 vznik několika odborných analýz na témata, kterými se naše organizace intenzivněji zabývá. Jedná se o aktuální otázky sociálního bydlení, sociálního podnikání, sociálních inovací a sociálního začleňování. Výsledkem odborných analýz jsou komplexní publikace na tyto čtyři zmíněná témata:

Sociální bydlení

Sociální podnikání

Sociální inovace

Sociální začleňování

Publikace vznikly v rámci projektu  Asociace nestátních neziskových organizací v ČR z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Sdílejte: