Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Tisková zpráva: Celostátní vyhlášení Osobnosti neziskového sektoru pro rok 2018

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice uspořádala 3. ročník ankety, jejímž smyslem je ocenění významných osobností, které svou obětavou prací dlouhodobě přispívají k tvorbě silné občanské společnosti. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 6. 12. 2018 v Sále architektů Staroměstské radnice na Praze 1.

Nominace kandidátů proběhla v krajích České republiky v létě 2018. Nezávislí hodnotitelé, jež vybrali finalisty ankety, se zaměřili především na to, kteří nominovaní kandidáti se nezištně angažovali nad rámec svých pracovních povinností a jak přispěli k formování silného neziskového sektoru. Všichni finalisté obdrží pamětní list a vánoční dárek. Ceny pro 1. až 3. místo věnuje AD Galerie Praha.

Záštitu nad anketou převzali 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a radní hlavního města Prahy Radek Lacko. Slavnostního vyhlášení ankety se zúčastní též zástupci Vlády ČR, Parlamentu ČR a osobnosti z akademické sféry.

V současném období populistické kritiky nestátních neziskových organizací některými politiky i médii pomůže tato slavnost nalézt mezi přítomnými aktéry vzájemné porozumění a přesvědčit veřejnost o potřebnosti neziskovek pro zkvalitnění života nás všech. Srdečně na tuto slavnost zveme také zástupce médií, kteří se velkou měrou mohou zasloužit o naplnění této vize.

Program slavnostního vyhlášení Osobnosti neziskového sektoru pro rok 2018:
10:30 – 11:00 Registrace účastníků, občerstvení
11:00 – 11:10 Hudební vystoupení žáků ZUŠ Biskupská, Praha
11:10 – 11:20 Zahájení Slavnostního zahájení – představení ankety a ANNO ČR, VIP hostů atd.
11:20 – 12:20 Představení finalistů – krátký rozhovor s moderátorem
12:20 – 12:30 Hudební vystoupení žáků ZUŠ Biskupská, Praha
12:30 – 13:00 Slavnostní vyhlášení vítězů ankety
13:00 – 13:10 Hudební vystoupení žáků ZUŠ Biskupská, Praha
13:10 – 14:00 Oběd

V Praze, dne 7. 11. 2018
Ing. Martina Berdychová, předsedkyně ANNO ČR

Kontakt pro média:
Ing. Martina Berdychová, předsedkyně ANNO ČR martina.berdychova@anno-cr.cz, tel. 602 939 688
Mgr. Jan Vocel, PR manažer ANNO ČR jan.vocel@anno-cr.cz, tel. 737 415 997

 

Partnery projektu jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Hlavní město Praha.

Dokument v PDF: Tisková zpráva – Osobnost neziskového sektoru 2018

Sdílejte: