Odborné analýzy na sociální témata vzniklé v ANNO ČR.

ANNO ČR iniciovalo vznik několika odborných analýz na témata, kterými se naše organizace intenzivněji zabývá. Jedná se o, v současnosti, aktuální otázky sociálního bydlení, sociálního podnikání, sociálních inovací a sociálního začlěňování. Těmto tématům jsme v roce 2017 věnovali i série regionálních seminářů, které naleznete na stránkách proběhlé akce.

E. Kopčíková: Sociální začleňování: současná praxe

L. Fónadová: Základní východiska sociálního začleňování

K. A. Tůmová: Sociální bydleni

M. Hladká: Financování sociálního bydlení

M. Hladká: Vybrané koncepty při řešení problematiky sociálního bydlení

V. Hyánek, J. Pejcal: Sociální inovace: vymezení, výkum a veřejná politika

V. Hyánek, J. Pejcal: Sociální inovace: mezinárodní srovnání

V. Hyánek, J. Pejcal: Sociální inovace: příklady dobré praxe

V. Hyánek, M. Wildmannová: Sociální podnikání:teorie, vymezení, definice, vztahy

V. Hyánek, M. Wildmannová: Sociální podnikání: veřejné politiky, stimuly a bariéry rozvoje

V. Hyánek, M. Wildmannová: Sociální podnikání: ekonomické a sociální dopady

Z. Rennerová: Právní analýza sociální podnikání a sociální inovace

M. Berdychová: Financování veřejných služeb

B. M. Remešová_Je rozvojová pomoc efektivní?

Analýzy vznikají v rámci projektu  Asociace nestátních neziskových organizací v ČR z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Sdílejte: