Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

YMCA: Sedm měsíců pro ukrajinské rodiny

Před více než půl rokem zasáhla Ukrajinu válka. Od samého jejího počátku čeští ymkaři pomáhali, kde se dalo. Organizovali finanční i materiální sbírky, pomáhali s ubytováním uprchlíků, učili je česky, pomáhali v krajských centrech s programem pro děti.

Jednou ze stěžejních aktivit YMCA jsou letní tábory – a my jsme vážně hrdí, že na těch letošních jsme díky dárcům ve veřejné sbírce, darům Diakonie a YMCA Europe mohli nabídnout celkem 102 sponzorovaných míst a několika dětem navíc pořídit na tábor spacáky a ukrajinsko-české slovníky. Společně jsme tak mohli zajistit tábory pro rodiny, které si je samy nemohly dovolit, nabídnout rodičům volnější ruce při shánění práce a jejich dětem bezpečné místo, neformální a podporující prostředí her a dobrodružství. Mohly si tak alespoň na chvíli odpočinout od myšlenek na válku, rozvíjet své komunikační dovednosti v češtině, navázat hlubší kamarádské vztahy s českými dětmi a připravit se tak na úspěšný podzimní start v českých školách.

„Bylo to určitě super pro ukrajinské děti – seznámily se s dětmi z blízkého okolí (některé tady neměly prakticky žádné kamarády), s českými i ukrajinskými, naučily se více o naší kultuře, ochutnávaly českou kuchyni, učily se české hry. Za celé léto ukrajinské děti obvykle nikde nebyly, tohle byl pro ně jediný zážitek, moc si ho užily. Dokázaly obohatit i program českým dětem, když např. během projektového dne zaměřeného na houby českým dětem vyprávěly, jaké houby rostou na Ukrajině, jak se u nich houbaří a houby zpracovávají apod. Byl to oboustranně obohacující zážitek“ říká o zkušenosti táborového vedoucího Gábina z YMCA Plzeň.

Léto skončilo, válka na Ukrajině ale trvá – a ani chuť ymkařů pomoci nepolevuje. YMCA v ČR otevřela své aktivity ukrajinským rodinám, některá regionální sdružení inspirovala vzniklá situace ke zcela novým programům: například v pražském nízkoprahovém klubu Dixie třikrát týdně běží doučování češtiny pro ukrajinské děti. Adaptační skupiny pro předškolní děti i po prázdninách pokračují pod taktovkou YMCA Plzeň, Brno i Olomouc (jde o volnočasovou skupinu, která má pomoci dětem zvyknout si na nové prostředí a usnadnit jim následný nástup do škol). Jazykové kurzy pro všechny věkové skupiny pokračují v  Pelhřimově. Zároveň s nimi nabízí YMCA i možnost hlídání dětí během lekce rodičů. V dalších plánech je navázat na čistě vzdělávací kurzy i větším komunitním zapojením rodin. A v YMCA Plzeň se mohou děti díky zúčastňovat zdarma kroužků. Rodinám uprchlíků, kterých je na Plzeňsku stále velké množství, ymkaři pomáhají získat potravinovou pomoc, příp. nabízí pomoc s tím, co rodiny aktuálně potřebují (učebnice, doučování češtiny). Stranou ale nezůstává ani společenská stránka, pro české i ukrajinské účastníky jsou připraveny jednodenní výlety, kurzy tvoření, chystá se i zopakování kurzu první pomoci s tlumočením do ukrajinského jazyka.

Sláva všem, kdo nezapomínají, nabízejí pomoc, zájem a laskavost.  DĚKUJEME.

 

Jak pomáhá YMCA ve světě

YMCA jako celosvětová síť má dobrou příležitost zapojit se do pomoci tam, kde je nejvíce potřeba. Své organizace má na všech územích, kterých se dotýká dnešní válečná situace. Pomáhá lidem prchajícím po Ukrajině, na hranicích a během odchodu ze země s přístřeškem, přikrývkami, hygienickými výrobky, základními potřebami a zdravotnickým materiálem. Na Ukrajině je stále fungujících 17 lokálních Ymek, které se snaží pomoci přímo lidem postiženým konfliktem na místě.

Ymkaři z celého světa organizují sbírky, posílají finanční dary, ubytovávají uprchlíky a pečují o volný čas a psychickou pohodu jejich dětí. Například řecká YMCA pomáhá uprchlíkům se sháněním bydlení i práce, a platbou prvních nájmů. Ve Švédsku podporují  Ukrajince, aby v Ymce sami zorganizovali projekty a aktivity pro své krajany, řada finských Ymek v jednotlivých městech se pustila do organizace volnočasových aktivit pro ukrajinské děti nově příchozích rodin, do konce roku jim nabídla možnost se účastnit jejích aktivit díky dotačním příjmům zdarma. Mezi nové aktivity se pak zařadily odpočinkové „Family days“ pro rodiny, které mohly společně strávit příjemný čas.

Střešní YMCA Europe spustila společnou sbírkovou kampaň, z jejíchž příspěvků financovala v první fázi okamžitou humanitární pomoc a nyní slouží jako zdroj pro projekty YMCA na podporu ukrajinských uprchlických komunit po celé Evropě. Koordinuje celkově evropskou pomoc a spolupráci s YMCA Ukrajina, propojuje pomáhající Ymky z různých zemí, aby se mohly vzájemně inspirovat a sdílet příklady fungujících projektů. V těžkých dobách se YMCA snaží i nadále pracovat pro mladé lidi, prospívat místním komunitám a pečovat o jejich těla, ducha i duše.

Přehled aktuálních projektů YMCA v ČR i ve světě: YMCA a válka na Ukrajině – YMCA, evropská databáze: YMCA PROJECTS WITH AND FOR UKRAINE | YMCA Europe

Poděkování Poděkování od ukrajinských spoluobčanů – Oficiální stránka města Starý Plzenec (staryplzenec.cz)

Sdílejte: