Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Workshop „Vytváření partnerství mezi pomáhajícími organizacemi a firmami“

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR si vás dovoluje pozvat na workshop s názvem Vytváření partnerství mezi pomáhajícími organizacemi a firmami, který pořádají Patrioti MSK.

Termín: 4. dubna 2019

Místo: AKORD, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh

Proč přijít?
Workshop bude probíhat na 12. Setkání Patriotů MSK, které je tím nejlepším místem, kde si rovnou otestujete vše co se dozvíte v praxi a můžete si odnést spoustu cenných kontaktů. Na workshopu získáte pohled a zkušenosti z obou stran – zástupce firmy Residomo Kateřiny Piechowicz a Evy Krestové z obecně prospěšné společnosti Spirála. V odpolední části si vyslechnete konkrétní příklady dobré praxe spolupráce od zástupců velkých společností kraje.

Co získáte?

  • celodenní vstupenku na program v rámci největší networkingové akce v kraji 8,30 – 19,30
  • účast na dvou 90 min. workshopech na téma: Vytváření partnerství mezi pomáhajícími organizacemi a firmami
  • dozvíte se více o tom, jak firmy oslovit a jak udržovat vztahy
  • vyzkoušíte si vytvoření nabídky a rovnou ji i zkusíte nabídnout
  • možnost setkat se a získat kontakty od zástupců firem
  • ochutnat spoustu dobrot na Gastrofestivalu, který je součástí
  • na Gastrofestivalu je pro Vás v rámci vstupenky připravený chutný oběd
  • další informace najdete také na patriotimsk.cz

Co je proto třeba udělat?
Přihlaste se přes následující formulář: http://patriotimsk.cz/vstupenky/

Partnery akce jsou Spirála Ostrava a Nadační fond Resimodo.

Sdílejte: