Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Webinář: Nový dotační program Občané, rovnost, práva a hodnoty

Národní kontaktní místo programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV – Citizens, Equality, Rights and Values) Vás zve na konzultační webinář, který se bude konat dne 11.2.2022 v 11:00 prostřednictvím videokonference Webex a který představí možnosti finanční podpory programu CERV  a jeho aktuálně otevřené grantové výzvy.

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV – Citizens, Equality, Rights and Values) je nový přímo řízený program, který v současném programovém období 2021-2027 vznikl spojením několika přímo řízených programů, jakými byly programy Evropa pro občany, Práva, rovnost a občanství a Daphne. Nový program, jehož cílem je chránit a prosazovat práva a hodnoty EU, pokrývá následující tematické oblasti:

  1. Hodnoty EU – ochrana a podpora hodnot Unie
  2. Rovnost, práva a rovnost pohlaví – podpora práv, nediskriminace a rovnosti, včetně rovnosti žen a mužů, a prosazování integrace z hlediska rovnosti pohlaví a nediskriminace
  3. Angažovanost a účast občanů – podpora zapojení a účasti občanů na demokratickém životě Unie, podpora projektů mezinárodní partnerské spolupráce měst a obcí a výměn mezi občany různých členských států, zvyšování povědomí o jejich společné evropské historii
  4. Daphne – prevence násilí na základě pohlaví a násilí na dětech a boj proti nim.

Cílem webináře je seznámit české organizace s otevřenými výzvami a provést je celým procesem předkládání žádostí. Ať už se jedná o detaily k vyplňování nových předloh pro projektové žádosti, jež jsou v novém programu využívány, nebo o kroky nezbytné pro úspěšné dokončení celého postupu odeslání žádostí elektronickou formou.

V případě zájmu o připojení na webinář kontaktujte manažera komunikace ANNO ČR Jana Vocela na email jan.vocel@anno-cr.cz.

Sdílejte: