Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Vyjádření ANNO ČR: Tři miliardy sem, jedna miliarda tam – jako na houpačce. Ale kdo koho vlastně houpá?

ANNO ČR vyjadřuje poděkování 1. místopředsedkyni Senátu PČR za to, že se energicky zastala neziskového sektoru. Ačkoliv premiér na tiskové konferenci po jednání vlády výrok své ministryně financí o krácení dotací pro nestátní neziskové organizace o 3 mld. Kč zrelativizoval, lépe řečeno téměř popřel, vyslovil i další pozoruhodný výrok, tedy to, že nejprve potřebuje analýzu financování neziskového sektoru. Vypadá to, jako by premiérova paměť sahala tak maximálně týden zpět. Zmíněnou analýzu projednávala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace již 5. března tohoto roku, ale právě pan premiér ji pozastavil a vláda se jí nezabývala. Nebyla proto ani schválena a nemůže být zatím zveřejněna. Tato analýza má cca 30 stran a více než 40 stran příloh s podrobnými tabulkami. Při jejím projednávání navrhovala předsedkyně ANNO ČR a členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Martina Berdychová, aby byl rozbor doplněn o dotace do příspěvkových organizací státu, krajů a obcí, které činí téměř desetkrát tolik než dotace pro nestátní neziskové organizace. Cílem návrhu bylo, aby vláda konečně získala souhrnné údaje, kolik prostředků je ročně na jednotlivé typy služeb občanům vynakládáno. Mnohé z nich jsou kombinované: sociální, zdravotní, výchovně vzdělávací. Z jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstev to totiž přímo nezjistí a nemůže tak tyto výdaje koncepčně řídit a plánovat. Typickým příkladem absence jakékoliv koncepce vládních výdajů na veřejně prospěšné služby je i včerejší prohlášení pana premiéra při jiné příležitosti, že naopak sportovcům 1 mld. Kč přidá. Česká unie sportu je členem ANNO ČR, pochopitelně bychom si vyšší příliv financí do této oblasti přáli. Vzhledem ke skandálům, které právě v rozdělování státních dotací pro sport  vyšly najevo celkem nedávno, bychom však uvítali, kdyby byla nejprve přijata koncepce a pravidla jejich rozdělování a poté jsme se teprve z úst premiéra dozvídali konkrétní částky.

Sdílejte: