Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Vyjádření ANNO ČR k „rouškovnému“

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR se pozastavuje nad názvem a zdůvodněním plánovaného příspěvku k důchodu do konce letošního roku. Domníváme se, že se vláda dopouští široce medializované věkové diskriminace seniorů. Bez ohledu na dopad opatření do obřího deficitu státního rozpočtu jsme přesvědčeni, že podpora by měla být cílená na ty, kdo příspěvek opravdu potřebují. Tedy nejen senioři a zdravotně postižení s nízkými důchody, ale také matky samoživitelky a další sociálně slabé skupiny obyvatel. Odškodnění za stres, který vláda často svými opatřeními sama vyvolává, je velmi problematickým argumentem. Mnohem větší stres než samotná epidemie přinášejí lidem vysoká inflace, hrozba ztráty zaměstnání, snížení příjmů v důsledku povinné karantény či ošetřovného a časté změny vládních rozhodnutí, která ovlivňují podnikatele, cestovatele apod.

Považujeme „rouškovné“ za vytváření mýtu o seniorech jako jednolité nemohoucí sociální skupině, která se však ve skutečnosti zásadně liší zdravím, vzděláním, příjmy a osobní zdatností. Mnoho seniorů pracuje, zastává významné funkce v byznysu, v organizacích, institucích, samosprávách, ale například i ve školství a ve zdravotnictví. Konečně, i současný premiér a prezident jsou v důchodovém věku. Všichni tušíme, že skutečným důvodem zamýšleného příspěvku je předvolební agitace. PR specialisté vládních stran jsou zřejmě hlavně mladí lidé, pro které je věk 60+ synonymem pro nekompetentní starce a stařeny. Je to nevkusné, matoucí, ponižující a může to poškodit i mezigenerační solidaritu!

Plošný přídavek odůvodňovaný stresem a izolací seniorů je významně stigmatizující. Pokud chce vláda zvýšit příjmy důchodců, musí provést důchodovou reformu a hlavně změnit přístup – nejen ekonomický, ale právě ten lidský.

Ing. Martina Berdychová, předsedkyně ANNO ČR

Sdílejte: