Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Výhled některých aktivit pro první polovinu roku 2018

S pokračujícícm projektem z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most  mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“ budeme i v roce 2018 realizovat několik akcí pro laickou i odbornou veřejnost. Můžete se těšit na cca 6 kulatých stolů v Praze (harmonogram bude upřesněn), dále v druhé polovině března konferenci v Ostravě a konferenci s mezinárodní účastí v Praze (termín červen nebo září – bude upřesněno).

Stále probíhá činnost Poradenského centra, na které se můžete obracet se svými dotazy. Naši poradci (právní, daňové aj.) Vám je zdarma co nejdříve zodpoví.

Tento projekt je spolufinancován  z Evropského sociálního fondu.

Sdílejte: