Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Všeoborová konference 2014

Termín a místo konání: 

1. 12. 2014, 10:00 – 16:00 – Senát PČR, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1

2. 12. 2014, 9:30 – 14:00 – Brožíkova síň Staroměstské radnice, Praha 1

 

9. všeoborová konference neziskového sektoru proběhla pod záštitou

Senátu PČR – předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha, místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské

Hlavního města Prahy – Doc. Martina Dlouhého, radního hl. města Prahy pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení

ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Tématem konference byla role neziskového sektoru ve společnosti: význam, problémy a příležitosti.

Na 9. všeoborové konferenci neziskového sektoru byla diskutována témata jako např. význam, problémy a příležitosti NNO, stav a vývoj legislativy pro NNO, NS jako partner veřejné správy, spolupráci mezi neziskovými organizacemi, programovací období EU 2014 – 2020 nebo i operační programy EU. Podrobnější informace o projednávaných tématech naleznete v Programu viz níže.

Pozvánka

Program

Sdílejte: