Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Volené orgány ANNO

Výkonný výbor:

Martina Berdychová, předsedkyně

Jaromír Hron, místopředseda

Antonín Berdych, člen

Jakub Cmiel, člen

Vojtěch Rálek, člen

Jiří Rudolf, člen

Dan Žárský, člen

 

Dozorčí a revizní komise:

Ivan Noveský – předseda

Milena Sedláčková

Zdeněk Tarant

Sdílejte: