Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

V. ročník mezinárodní vědecké konference MEDIACE 2019

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR vás zve na V. ročník mezinárodní vědecké konference MEDIACE 2019, kterou ve dnech 12. – 13. 9. 2019 pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Generálními partnery jsou Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Cílem konference je interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí. Diskutována budou témata z teorie, výzkumu i praxe mediace.

Program bude již tradičně probíhat ve třech částech. V úvodním plenárním zasedání vystoupí významní čeští i zahraniční odborníci, druhá část proběhne prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí a ve třetí se uskuteční interaktivní workshopy. Součástí konference bude společenský večer s cimbálovkou v příjemných prostorách Pevnosti poznání Univerzity Palackého.

Podrobné informace ke konferenci, včetně elektronické přihlášky, naleznete na webových stránkách  www.pf.upol.cz/mediace/.

Sdílejte: