Projekty

Udržení kapacity ANNO ČR

NEINVESTIČNÍ DOTACE v rámci dotačního programu Úřadu vlády ČR Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2021. ANNO ČR udrží svou potřebnou kapacitu pro celostátní všeoborovou síť, zvýší

Číst více

Osobnost neziskového sektoru 2021

Obsah projektu včetně harmonogramu  Soutěž bude probíhat od června do prosince 2021 v těchto krocích: Vyhlášení soutěže s pravidly a její propagace na webových stránkách a sociálních sítích. Přímé oslovení všech

Číst více

Posílení kapacity ANNO ČR

Projekt vychází z programu Úřadu vlády České republiky s názvem Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2018. Doba realizace projektu: 1. ledna 2018 – 31. prosince

Číst více

Asociace NNO – podpora NNO v regionech

Cílem projektu bylo poskytování služeb členským organizacím, ale i dalším NNO v daném oboru nebo regionu, formou systémových či jednorázových aktivit s efektem celkového regionálního rozvoje a pozitivním dopadem na

Číst více