Projekty

ANNO ČR – podpora nevládního sektoru v regionech

Cílem projektu je poskytování služeb neziskovým organizacím, které jsou významnými aktéry regionálního rozvoje. Poskytují kvalitní veřejně prospěšné služby a přispívají ke kvalitě života občanů v místě svého působení. Poradna ANNO ČR zprostředkuje

Číst více

Posílení kapacity ANNO ČR

Projekt vychází z programu Úřadu vlády České republiky s názvem Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2018. Doba realizace projektu: 1. ledna 2018 – 31. prosince 2018 1. ledna 2019 –

Číst více

Asociace NNO – podpora NNO v regionech

Cílem projektu bylo poskytování služeb členským organizacím, ale i dalším NNO v daném oboru nebo regionu, formou systémových či jednorázových aktivit s efektem celkového regionálního rozvoje a pozitivním dopadem na široký okruh uživatelů veřejných služeb

Číst více

Rozvoj služeb pro regionální, oborové a místní NNO

Služby pro NNO podporující ve formě poskytování informací, vzdělávání a poradenství v průřezových tématech celospolečenského vývoje, které si tyto organizace nemohou samy zabezpečit z důvodu svého užšího zaměření na jednotlivé veřejně prospěšné služby.

Číst více