Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Udržení kapacity ANNO ČR

NEINVESTIČNÍ DOTACE v rámci dotačního programu Úřadu vlády ČR Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2021.

ANNO ČR udrží svou potřebnou kapacitu pro celostátní všeoborovou síť, zvýší personální kapacitu a posílí tak odborné zázemí jak pro naše členy, tak pro práci našich vrcholných orgánů – výkonného výboru a dozorčí komise. Bude dále mapovat potřeby členských NNO v legislativní, finanční a daňové oblasti. V rámci aktivit poradny budeme společně definovat možná řešení za účasti odborníků, následně je budeme také u veřejné správy prosazovat. Za tímto účelem rozvineme spolupráci s veřejnou správou a jako jeden z významných odborných partnerů vlády ČR a jednotlivých resortů v problematice neziskového sektoru a v jejich prospěch.

Bude iniciovat spolupráci oborových SNNO (členských i nečlenských), která povede ke koordinovanému prosazování společných zájmů neziskového sektoru. Budeme pokračovat v práci na přípravě programového období 2021+ Evropské unie aktivní účasti v MV jednotlivých OP a dalších orgánech současného období, ve kterých má ANNO ČR své zástupce. Pokud projekt přispěje k naplnění nebo alespoň k zahájení aktivit popsaných v tomto projektu, dojde k dalšímu upevnění naší pozice jako kompetentního, kvalifikovaného a legitimního subjektu, který dle svých stanov zastupuje navenek zájmy svých členů i neziskového sektoru obecně a který svým členům i dalším spolupracujícím NNO zprostředkuje znalosti, zkušenosti i potřebné informace.

Sdílejte: