Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Tornádo v nás

Živelná pohroma na Moravě zasáhla mysl a city drtivé většiny občanů ČR. Desetitisíce lidí přispěchaly s finanční nebo materiální pomocí, tisíce vyjádřily svou účast na sociálních sítích. ANNO ČR  nereagovala hned, protože těch vyjádření k obrovské tragédii bylo hodně a nepřinesli bychom nic nového. Trochu jsme čekali na vystoupení prezidenta, ale dopadlo to jako vždycky. Kromě pár prázdných frází nesdělil občanům vůbec nic, jen si dal 3 dny načas.

Právě ti, které prezident nazývá pijavicemi, tedy neziskovky, zareagovaly jako vždy: rychle, pružně a efektivně. Není potřeba vyzývat je k pomoci, mají to prostě v genech. Také novináři, podle pana prezidenta většinou hyeny či póvl, odvedli skvělou práci. Veškerá média přestavěla obvyklý program, aby mohla o rozsahu katastrofy a potřebě nezbytné pomoci informovat. I ta komerční si většinou odpustila bulvarizaci lidského neštěstí. Také mnozí podnikatelé se prezentovali nabídkou konkrétních darů, a to včetně státních podniků jako Lesy ČR a ČEZ. Umělci chystají charitativní představení  a pomáhají i fyzicky. Počet dobrovolníků je tak vysoký, že musejí čekat, až na ně přijde řada.

A co politici? Některé opoziční strany pozastavily volební kampaň, což lze hodnotit jako citlivý a vkusný krok. Vládní politici hodně cestují a rozdávají z eráru. Každá koruna je pro ty, kterým zbyl jen holý život, určitě dobrá a potřebná. Mnohdy se podařilo překonat i obvyklou byrokracii. Úřady práce jezdí do postižených míst a vyplácejí pro první dobu celkem slušný příspěvek. Jen byly překvapeny, že chtějí lidé hlavně hotovost. V menších obcích nebývá bankomat. A pokud byl, odneslo ho tornádo. Platební karty jsou v místech, kde nefunguje elektřina ani internet, také k ničemu.

Problém je hlavně v tom, že ostatní deklarovaná státní pomoc je buď směšně nízká, nebo spojená se složitou administrativou. Oproti prvním 10 milionům korun přislíbeným Ministerstvem financí ČR, vybrali občané ve stejné době 20x více.  Těch 10 milionů je tak na postavení 2 zničených domů v celkem 4 zničených obcích, kde bylo poškozeno celkem 1 200 obydlí. Přitom nejde jen o bydlení a vybavení domácností. Místním lidem byly značně poničeny i zdroje obživy jako farmy, zemědělská technika, vinice a jiné polnosti, budovy a vybavení pro jejich podnikání. Zahynuli nejen lidé, ale také hospodářská zvířata. Tornádo zpustošilo na své dráze veškeré lesy a ovocné sady. Z letošní úrody nebude opravdu nic.

Tornádo mělo ale přece jen i světlejší stránku. Většině lidí srovnalo hodnoty. Přehlušilo žabomyší války a cíleně šířenou vzájemnou nenávist. Zmobilizovalo lidskou solidaritu a ochotu pomáhat. Ukázalo, co je v životě podstatné a co pomíjivé. V realitě převládla slušnost, pracovitost a nezištná pomoc. Bohužel se objevil i pokus o krádež z účtu Charity, ale je to výjimka a policie bude jistě konat. A tak pomluvám, nenávisti a sprostotě zbyl jen virtuální svět sociálních sítí, na které naštěstí nemají ti, co efektivně pomáhají, ani čas. Stejný osud nepochybně postihne i profesionální fotky a selfíčka vládních politiků, kteří si i při tomto velkém neštěstí usilovně jedou svou předvolební kampaň.

ANNO ČR vyjadřuje obdiv a úctu všem pomáhajícím včetně neziskovek, z nichž mnohé jsou našimi členy. Přeje hodně sil všem, co s katastrofou v postižených obcích bojují. Věříme, že až pomine akutní stav katastrofy a začne rychlá obnova zničeného území, lidé si sami vyhodnotí, kdo efektivně pomáhal, kdo se snažil na neštěstí druhých vydělat a kdo jen žvanil a prezentoval především sám sebe.

Ing. Martina Berdychová, předsedkyně ANNO ČR

Sdílejte: