Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Tisková zpráva: Mezinárodní konference „Spolupráce a sociální podnikání v širších souvislostech“

Odborná konference k sociálnímu podnikání se uskuteční 13. 9. 2018 od 9:00 do 16:00 v prostorách Emauzského kláštera, Praha 2, Vyšehradská 49. Pořadatelem je Asociace nestátních neziskových organizací v České republice ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí jako závěrečnou akci dvouletého projektu Operačního programu Zaměstnanost „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most  mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“.

Cílem konference je zdůraznit potřebu spolupráce a provázanosti jednotlivých segmentů společnosti. Žijeme v době, kdy nestačí spoléhat jen sám na sebe. Mnohem důležitější je sdílení informací a vzájemná spolupráce. Chceme představit koncept sociálního podnikání a jeho různá pojetí. Seznámíme účastníky s různými finančními nástroji a poslechneme si příběhy projektů, které v sociálního ekonomice uspěly.

Pozvání k účasti přijali zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, akademické obce, pracovníci korporátních společností, Impact HUB Praha a další zástupci sociálních podniků. Zkušenosti z oblasti sociální ekonomiky představí také odborníci ze Slovinska, Německa a Slovenska.

Na závěr konference se pokusíme shrnout, zda je zapotřebí legislativní úprava, jaké jsou sociální či ekonomické dopady sociálního podnikání do společnosti, nebo proč je prospěšné se síťovat, vytvářet platformy a sdílet informace. Nabídneme odpovědi na tyto klíčové otázky: Proč a s kým spolupracovat? Co spojuje neziskové organizace a byznys sféru? Jaké výzvy na nás společně čekají? Co je smyslem sociálního podnikání a udržitelnosti? Proč je tento trend stále rozšířenější? Jaké jsou možnosti finančních nástrojů? Kdo začal sociálně podnikat a jak se mu dnes daří?

 

O Asociaci: Asociace NNO je všeoborovou organizací s regionální strukturou, která je vysoce reprezentativní z hlediska zastoupených oborů, dle počtu členských organizací i dle množství fyzických či právnických osob, které sdružují. V současné době máme desítky přímých členů, kteří spojují cca 900 vlastních členských neziskových organizací a reprezentují více než 1 milion občanů České republiky. Poskytujeme informační a poradenské služby našim členům, obhajujeme jejich zájmy. Aktuálním cílem organizace je zlepšovat postavení neziskového sektoru ve vztahu k veřejné správě České republiky.

Tisková zpráva

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Vocel

Telefon: +420 737 415 997

Email: voceljan91@gmail.com, jan.vocel@anno-cr.cz

Sdílejte: