Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Střelecký ostrov hostil Veletrh sociálních služeb

Na pražském Střeleckém ostrově se sešli poskytovatelé sociálních služeb. Konal se zde totiž veletrh Helpfair. Zúčastnilo se ho téměř 100 organizací, které pomáhají rodinám, dětem, seniorům i sociálně slabým.

„Mělo by zde být prezentováno celé spektrum sociálních služeb, které jsou v hlavním městě nabízeny. Jsou to příspěvkové organizace, domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem a další. Jsou to příspěvkové organizace, občanská sdružení a všichni, kteří jsou třeba registrováni v síti služeb,“ řekl Daniel Hodek, radní hlavního města Prahy.

Odkaz: https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-1/7543/strelecky-ostrov-hostil-veletrh-socialnich-sluzeb

Sdílejte: