Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Sledujte nás na sociálních sítích!

ANNO ČR je dlouhodobě přítomno na sociálních sítích Facebook, Twitter, LinkedIn a nedávno též Instagram. Své příznivce zde informujeme nejen o akcích a dalších aktivitách naší organizace a jejích členů, ale průběžně se též snažíme poskytovat průřez činnostmi neziskového sektoru v ČR jako celku. Důkazem, že tato funkce všeoborové informační platformy českého neziskového sektoru má smysl, je rostoucí počet fanoušků na jednotlivých profilech.

V uplynulých dnech tak počet fanoušků facebookové stránky „Asociace nestátních neziskových organizací v ČR“ přesáhl hranici 500 osob. Krátce poté získal stého fanouška i profil „ANNO ČR“ na Instagramu. A stranou dění nezůstává ani účet „ANNO ČR“ na Twitteru. Aktuální počet fanoušků zde činí necelých tři sta. Je možno říci, že ANNO ČR je nyní na Twitteru v počtu fanoušků nejsledovanější střechovou nestátní neziskovou organizací (NNO) s krajskou či celostátní působností. V případě Facebooku má pak ANNO ČR početnější publikum než tři čtvrtiny jiných více či méně všeoborově zaměřených střechových NNO v Česku.

Odkazy na naše profily na sociálních sítích jsou následující:

Pokud jste však přívrženci klasičtějších metod komunikace, můžete s námi zůstat v kontaktu prostřednictvím e-mailu. Svoji adresu můžete přidat do našeho mailing listu skrze formulář, který naleznete ve spodní části jakékoliv stránky našeho webu.

Děkujeme našim fanouškům za zájem o činnost nás i naší členské základny!

Sdílejte: