Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Školení a konzultace „Sociální sítě pro NNO“

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice pořádá pražský seminář o využití sociálních sítí pro účely propagace a komunikace neziskových organizací. Cílem akce je formou přednášky a diskuze představit účastníkům z řad pracovníků českého neziskového sektoru, jaký potenciál svět sociálních sítí a nových médií nabízí.

Termín: 20. června 2018, 9:30 – 12:00
Místo: ANNO ČR, Senovážné náměstí 24, 6. patro, Praha 1

Pozvánka

Lektor: Jan Veselý, který má se správou profilů rozmanitých neziskových organizací v ČR několikaleté zkušenosti. Vzhledem ke své více než desetileté práci pro česká masmédia coby arabista a mezinárodně-politický analytik má zkušenosti i s využitím sociálních sítí například v oblasti diplomacie, žurnalistiky či bezpečnosti.

Tentokrát se ve školení zaměříme v první řadě na praxi využití Facebooku neziskovými organizacemi v ČR. Ukážeme si například, co je to status, kdy se hodí jej zveřejňovat či jak jej napsat z hlediska obsahu či formy, aby vzbudil u publika co největší ohlas. Na příkladu několika profilů si ukážeme, co na sociálních sítích funguje a čemu je naopak dobré se vyhnout. Otázky z řad účastníků školení se však mohou týkat i jiných sociálních sítí či obecnějších otázek využití sociálních sítí neziskovými organizacemi. V případě zájmu je možno obsah přizpůsobit na míru jednotlivým organizacím.

Školení je zdarma, počet míst omezen.

Přihlášení na akci probíhá pomocí odkazu: https://goo.gl/forms/9rxrOtc8y09PxwMF2

Sdílejte: