Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Rozvoj služeb regionálním sítím a místním NNO

Zvýšení kapacity Asociace NNO jako partnera MMR. Podpora absorpční kapacity NNO v programovacím období EU 2014 – 2020. Pokračování ve vzdělávacím cyklu ke zvýšení kompetencí vedoucích pracovníků NNO. Rozšíření spolupráce s krajskými asociacemi NNO.

Tento projekt byl financován Ministerstvem pro místní rozvoj.

Sdílejte: