Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Rozvoj služeb pro regionální, oborové a místní NNO

Služby pro NNO podporující ve formě poskytování informací, vzdělávání a poradenství v průřezových tématech celospolečenského vývoje, které si tyto organizace nemohou samy zabezpečit z důvodu svého užšího zaměření na jednotlivé veřejně prospěšné služby.

Tento projekt byl financován Ministerstvem pro místní rozvoj.

Sdílejte: