Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „sociální inovace“ ve Zlíně

Regionální seminář „sociální inovace a jejich potenciál?“

Termín: 11. 10. 2017  od 9:30 – 15:00

Místo: ANNO ZK z.s., ZK 204, Klubová místnost 106, Tomáše Bati 204, Zlín

Program:

9:15 – 9:30      registrace

9:30 – 11:15     Ing. Milan Venclík (Komora sociálních podniků a společensky odpovědných organizací). Dopad inovací na strukturu a rozvoj společnosti. Co mohou sociální inovace konkrétního přinést a jak s nimi začít?

11:15 – 11:45   Bc. Miluška Zvonařová (IZAP Slunečnice z.ú.). Zkušenosti sociálního podnikání a práce s mentálně handicapovanými.

11:45 – 12:15   Ing. Pavla Romaňáková (Charita Zlín). Charita a sociálními inovace.

 Coffee break/občerstvení                                     

13:00  – 13:45  Mgr. Darja Šlahorová, Mgr. Eva Krestová (Spirála o.p.s.) Jak podnikají ve Spirále.

13:45 – 15:00   Mgr. Helena Kalaninová (MPSV). Jak vidí sociální inovace MPSV. Informace k sociálním inovacím – Operační program Zaměstnanost (informace o připravovaných výzvách).

Seminář je součástí projektu ANNO ČR z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most  mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem.“

Tento projekt je spolufinancován  z Evropského sociálního fondu.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde.

Sdílejte: