Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „Sociální inovace a jejich potenciál?“ ve Zlíně

Datum a čas: 11. 10. 2017, 9:30 – 15:00

Místo konání: ANNO ZK z. s., ZK 204, Klubová místnost 106, Tomáše Bati 204, Zlín

Program:

Ing. Milan Venclík (Komora sociálních podniků a společensky odpovědných organizací) Dopad inovací na strukturu a rozvoj společnosti. Co mohou sociální inovace konkrétního přinést a jak s nimi začít?

Bc. Miluška Zvonařová (IZAP Slunečnice z.ú.). Zkušenosti sociálního podnikání a práce s mentálně handicapovanými.

Ing. Pavla Romaňáková (Charita Zlín). Charita a sociálními inovace.

Mgr. Darja Šlahorová, Mgr. Eva Krestová (Spirála o.p.s.) Jak podnikají ve Spirále.

Mgr. Helena Kalaninová (MPSV). Jak vidí sociální inovace MPSV. Informace k sociálním inovacím – Operační program Zaměstnanost (informace o připravovaných výzvách).

Seminář je součástí projektu Asociace NNO z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

 

Sdílejte: