Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „sociální bydlení“ v Ústí nad Labem

Regionální seminář na téma Sociální bydlení

Datum a čas: 14. 11. 2017 od 9:00 – 15:00

Místo konání: Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem

Program

9.00 – 9.15 Přivítání, stručné představení projektu, Marie Froulíková – ANNO ČR

9.15 – 10.05 Česká a zahraniční praxe v sociálním bydlení, Mgr. David Beňák, DiS., náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

10.05 – 10.55 Sociální bydlení a jeho implementace v ČR – pilotní testování MPSV a obcí

Bc. Eliška Vrabcová, pracovnice Kontaktního centra, MPSV

10.55 – 11.30 Přestávka

11.30 – 12.10 Aktuální otázky v tématu bydlení, Ing. Tereza Hajdúová, ASZ – Lokální expertka na bydlení, Regionální centrum Západ

12.10 – 13.00 Sociální bydlení v širších souvislostech sociální a bytové politiky, Ing. Petr Víšek, Externí učitel, Katedra sociální práce Filozofické fakulty UK

13.00 – 13.30 Přestávka

13.30 – 14.20 Nedosažitelné bydlení – postřehy z terénu a možná obrana nájemců, Mgr. František Valeš, právník Poradna pro občanství

14.20 – 15.00 Zkušenosti z terénních programů a vývoj bydlení v Ústí nad Labem, Ing. Tereza Hajdúová, Člověk v tísni – koordinátorka NZDM

Seminář je součástí projektu ANNO ČR z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most  mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem.“

Tento projekt je spolufinancován  z Evropského sociálního fondu.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde.

Sdílejte: