Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „sociální bydlení“ v Jihlavě

Regionální seminář „Sociální bydlení“

Datum a čas: 7. 11. 2017, 10:00 – 16:00

Místo konání: Kino Dukla, Jana Masaryka 1421/20, Jihlava

Program

10.00 – 10.05 Přivítání, stručné představení projektu, Marie Froulíková, ANNO ČR

10.05 – 10.15 Úvodní slovo, Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora, Magistrát města Jihlavy

10.15 – 10.55 Česká a zahraniční praxe v sociálním bydlení, Mgr. David Beňák, DiS., náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

10.55 – 11.35 Sociální bydlení a jeho implementace v ČR – pilotní testování MPSV a obcí, Barbora Š. Stašková, M.A., garantka Kontaktního centra Sociálního bydlení, MPSV

11.35 – 11.55 Přestávka

11.55 – 12.25 Příklady projektů sociálního bydlení v ČR a v zahraničí – současné výzvy a trendy, Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

12.25 – 13.05 Přidělování sociálních bytů v Jihlavě, Radek Popelka, MBA. – náměstek primátora, Magistrát města Jihlavy

13.05 – 13.25 Z ubytovny na azylový dům: Bezvýchodnost bytové situace z pohledu terénních pracovníků, Eva Nováková, Vedoucí Terénních programů SOVY, OCH Jihlava

13.25 – 14.00 Přestávka

14.00 – 14.40 Problematika sociálního bydlení z pohledu KÚ Kraje Vysočina, Mgr. Bc. Ivana Matoušková, Mgr. Martin Jelínek

14.40 – 15.20 RRH Brno – zkušenosti a výzvy v ukončování bezdomovectví rodin s dětmi, Mgr. Adam Fialík, Vedoucí terénních pracovníků Brno

15.20 – 16.00 Paralely sociálního bydlení – Pohled poskytovatele azylového domu, Mgr. David Chlupáček, ředitel organizace SKP – Naděje pro život Jihlava

Náměstek primátora statutárního města Jihlavy Vratislav Výborný přejímá záštitu nad tímto regionálním seminářem, s tématem sociální bydlení, konaném 7. 11. 2017 v Jihlavě.

Seminář je součástí projektu ANNO ČR z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most  mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“.

Tento projekt je spolufinancován  z Evropského sociálního fondu.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde.

Sdílejte: