Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „sociální bydlení“ v Hradci Králové

Regionální seminář na téma Sociální bydlení

Datum a čas: 23.11. 2017 od 9:30 – 15:30

Místo konání: Zasedací místnost P1.412, Pivovarské náměstí 1245, KÚ Hradec Králové

Program

9.30 – 9.40 Přivítání, stručné představení projektu, Marie Froulíková – ANNO ČR

9.40 – 10.30 Česká a zahraniční praxe v sociálním bydlení, Mgr. David Beňák, DiS., náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

10.30 – 11.15 Sociální bydlení a jeho implementace v ČR – pilotní testování MPSV a obcí, Barbora Š. Stašková, M.A., garantka Kontaktního centra Sociálního bydlení, MPSV

11.15 – 11.35 Přestávka

11.35 – 12.15 Sociální bydlení v širších souvislostech sociální a bytové politiky, Ing. Petr Víšek, externí učitel, Katedra sociální práce Filozofické fakulty UK

12.15 – 12.55 Rapid re-housing – spolupráce Magistrátu msta Brna a organizace IQ Roma servis, Mgr. Renata Haráková, Magistrát města Brna, odbor sociální péče

12.55 – 13.35 Dostupné bydlení v Hradci králové jako nástroj sociální práce vedoucí k sociální změně, PhDr. Marek Šimůnek, MBA, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Hradec Králové

13.35 – 14.00 Přestávka

14.00 – 14.40 Zkušenosti se sociálním bydlením SAS pro rodiny s dětmi v HK, Mgr. Vendula Topinková, sociální pracovnice, Salinger, z.s.

14.40 – 15.20 Zkušenosti se sociálním bydlením v Oblastní charitě Hradec Králové, Dana Pechová, vedoucí zařízení Dům Matky Terezy, Oblastní chatira HK

15.20 – 15.30 Závěrečná diskuze

Seminář je součástí projektu ANNO ČR z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most  mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“.

Tento projekt je spolufinancován  z Evropského sociálního fondu.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde.

Sdílejte: