Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Protest proti nespravedlivému odměňování v sociálních službách

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice spolu s největšími nestátními poskytovateli sociálních služeb v ČR rozjíždí kampaň Stejná odměna, jejímž cílem jsou spravedlivé podmínky ve financování sociálních služeb a odměňování jejich zaměstnanců.

Velká nespravedlnost: rozdíly v odměnách zaměstnanců v sociálních službách jsou i 10 tisíc měsíčně

Na stejnou odměnu by měli mít nárok všichni pracovníci sociálních služeb

Platforma 10, tisková zpráva, 2. 2. 2022 – Nestátní poskytovatelé sociálních služeb dlouhodobě zápolí s dvojím metrem v odměňování pracovníků v sociálním segmentu. A tahají při tom za kratší konec provazu. Zatímco státem, kraji či městy zřizované sociální služby z hlediska financování „mají své jisté“, v nestátním sektoru mají ředitelé služeb co dělat, aby vůbec sehnali dostatek finančních prostředků na výplaty svých lidí a nezbytné výdaje na provoz sociálních zařízení. Na vině je špatně nastavený nenárokový systém úhrady sociálních služeb, které za stát všechny tyto organizace vykonávají, ale který jim nepokryje kompletní náklady za odvedenou práci. Nestátní poskytovatelé se proto sdružili do Platformy 10 a spouštějí kampaň Stejná odměna a vybízí každého k její podpoře.

Covidová pandemie ukázala, že se bez pracovníků v sociálních službách veřejnost neobejde. Mzdy těchto pracovníků v nestátních organizacích, stejně jako stabilita jejich pracovního poměru, však stále viditelně pokulhávají za kolegy z příspěvkové sféry. Je čas na změnu a nastavení spravedlivého financování. Ředitelé velkých nestátních organizací poskytujících sociální služby se shodují: za stejnou práci stejná odměna!

„Nedostatek peněz na provoz je pro nestátní poskytovatele sociálních služeb dlouholetou noční můrou,“ říká Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy a mluvčí Platformy 10 sdružující největší z těchto organizací.

Výrazný nepoměr mezi možnostmi platů u státních organizací a mezd u nestátních poskytovatelů, který může být i deset tisíc korun měsíčně ve stejném pracovním zařazení, dobře ukazuje na nerovnováhu v zabezpečení sociálních služeb.

„Neméně významný je rozdíl v jistotě a garanci financování sociálních služeb a v dostupnosti investičních prostředků, například na vybavení a rekonstrukční práce. Naši zaměstnanci často žijí v permanentní nejistotě, jak uživí své rodiny a zda se podaří provoz organizace udržet a oni budou moci dále dělat práci, kterou mají rádi,“ dodává Jan František Krupa jménem Platformy 10.

Stejná odměna za stejnou práci v praxi chybí

Příkladem může být měsíční odměna pečovatelky, která dojíždí za seniory pomáhat jim s domácí přípravou jídla, osobní hygienou nebo nákupy. Pokud bude pracovat pro nestátní organizaci, bude mít na výplatní pásce v průměru o 3 660 korun méně než její kolegyně vykonávající stejnou práci pro organizaci zřizovanou státem, krajem či městem. Ještě větší rozdíl nastane, pokud bude pracovat v domově pro seniory nebo jiné pobytové službě. Zde se průměrná odměna liší až o 5 000 Kč. Podobně jsou na tom například terénní sociální pracovníci pomáhající lidem bez domova nebo ti, kteří poskytují poradenství v občanských poradnách.

Největší rozdíly jsou pak ve výplatách zdravotních sester bez specializace zaměstnaných v sociálních službách. Ty, které pracují pro nestátní organizace, dostávají průměrně o 10 000 Kč měsíčně méně než jejich kolegyně z organizací příspěvkových. Rozdíl však může jít až na dvojnásobek, záleží na tom, kde přesně sestra pracuje.

Úhrada od klientů sociálních služeb zdaleka nepokryje kompletní náklady za odvedenou práci a příspěvkové organizace je hradí díky dotacím od svých zřizovatelů. Pro nestátní poskytovatele jsou ale dotace krajů, měst a obcí nenárokové, a tak stále bojují s nedostatkem finančních prostředků, přestože za stát vykonávají stejnou práci, ve stejném rozsahu i kvalitě.

Co je k narovnání podmínek ve financování potřeba?

Nestátní organizace sdružené v Platformě 10 se shodují na těchto bodech:

  • Je potřeba, aby vláda narovnala rozdíly mezi platovou a mzdovou sférou – to zajistí, že zaměstnanci z nestátních organizací nebudou odcházet z menších míst do větších, což ohrožuje už tak problematickou dostupnost sociálních služeb mimo centra, anebo do jiných odvětví. Stabilita přináší pozitiva v péči o klienty služeb. Těžko se nahrazují specialisté nebo pracovníci s velkými zkušenostmi.
  • Narovnání podmínek financování běžného rozpočtu – zajistí garanci dostatečného příjmu financí pro nestátní organizace. Znamená jistotu pro jejich služby i klienty těchto služeb.
  • Finance na obnovu majetku, investice – zajištění systémového řešení financování obnovy majetku a investic potřebných k údržbě a rozvoji základní sítě sociálních služeb, za stejných podmínek pro všechny poskytovatele.

V čem problém financování spočívá?

Nestátní poskytovatelé sociálních služeb sdružení v Platformě 10 poukazují na dlouhodobou nespravedlnost při financování: stát má ze zákona povinnost svým občanům poskytovat sociální služby, a to dělá naším prostřednictvím. Ve výsledku ale po nás chce víc práce, než kolik dává peněz. Nám jde přitom pouze o pokrytí nákladů, nevytváříme zisk. Není v pořádku, abychom dopláceli na to, že poskytujeme za stát sociální služby.

Jde o zásadní problém, vždyť jen u pěti největších nestátních poskytovatelů pracuje zhruba 12 tisíc zaměstnanců, kteří během roku pomáhají 195 tisícům klientů po celé České republice.

Jak podpořit kampaň?

Kampaň Stejná odměna vybízí veřejnost k podpoře požadavků nestátních organizací poskytujících sociální služby na rovné financování. Učinit tak může každý sdílením příspěvků na sociálních sítích nebo lajkováním. Na webu www.stejnaodmena.cz si zájemci mohou dohledat i poslance ze svého kraje, jemuž mohou zaslat osobní dopis k podpoře rovných podmínek v sociálních službách.

Nestátní organizace tak usilují o zajištění stability v náročné době, ve které jejich pracovníci každodenně odvádějí nezastupitelnou práci pro ohrožené skupiny lidí, ještě zranitelnější současnými důsledky pandemie.

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

Komunikace a PR

734 852 239

tereza.melisova@armadaspasy.cz

Sdílejte: