Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Proběhl kulatý stůl o CSR na půdě Fakulty sociálních věd UK

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR se 12. prosince zúčastnila kulatého stolu o společenské odpovědnosti firem (CSR), který pořádala Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Dalšími účastníky byli Pavla Francová (expertka, People Planet Profit), dr. David Klimeš z FSV UK, Alena Liškay Králíková (Byznys pro společnost), Monika Matyáštíková (Plzeňský Prazdroj), organizátorka dr. Petra Koudelková z FSV UK, absolvent MKPR Miroslav Slíž (nezávislý expert) a doc. Denisa Hejlová, vedoucí katedry.

Závěry kulatého stolu:

  • Do České republiky postupně přichází trend, kdy velké firmy chtějí ovlivňovat společnost, ve které provozují svůj byznys. To stále více otevírá nové možnosti pro CSR.
  • Zásadní problém ale naše asociace i ostatní řečníci vnímají v komunikaci mezi neziskovými organizacemi a firmami. Ze strany neziskových organizací často dochází ke špatné komunikaci. Místo osobního přístupu jsou upřednostňovány hromadné emaily s žádostmi o finanční pomoc. Firmy ale tyto žádosti logicky ignorují. Je třeba naučit neziskové organizace osobnímu přístupu. Neziskovky se musí angažovat, vymyslet zajímavý projekt a ten pak odprezentovat firmě, kterou žádají o pomoc. Pro oba subjekty musí tato spolupráce dávat smysl. Osvětovou roli pro neziskové organizace u tohoto problému přebírá ANNO ČR, která během roku 2018 uspořádala desítky seminářů a dvě velké konference, jež měly pomoci lidem, kteří mají zájem nastartovat svůj neziskový projekt.
  • Dochází k vzestupu lokálního partnerství mezi firmami a neziskovkami. Čím dál více je tak efektivnější obracet se na firmy ve svém regionu. I když existují i případy, kde tato vzájemná synergie nefunguje (Jihomoravský kraj).
  • Firmy si stále více uvědomují dopad svého podnikání na okolí. Snaží se proto všemi prostředky negativní externality mírnit. Užívají se české suroviny, recyklovatelné materiály, šetří se zdroje energie. Na tyto projevy společenské odpovědnosti tlačí mileniálové. Nechtějí pracovat ve firmách, s nimiž se ideově nemohou ztotožnit a kde jejich práce nebude mít příznivý dopad na okolí.
  • ANNO ČR vnímá nárůst filantropie a zero waste chování.

Sdílejte: