Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Proběhl krajský sněm neziskového sektoru Olomouckého kraje

Autor: Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, www.uno-ok.cz

Datum: 18. září 2018

Přes třicet zástupců neziskového sektoru ze všech okresů našeho regionu věnujících se nejrůznějším oborům činnosti se spolu se zajímavými hosty, kteří jim měli co říct, sešlo ve čtvrtek 13. září v Olomouci na jubilejním dvacátém Krajském sněmu Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje.

Tato platforma na střední Moravě dlouhodobě zastřešuje neziskové aktivity a působí jako spojovník nevládních organizací i jejich mluvčí vůči státní správě, územní samosprávě a dalším sektorům společnosti. Krajský sněm se konal v novém Klubu volnočasových aktivit Pešek ve čtvrti Povel, který pro sněmování zdarma zapůjčilo statutární město Olomouc.

V úvodu sněmu shrnul člen předsednictva Unie a její bývalý předseda Jiří Rudolf dvacetiletí snah o spolupráci neziskového sektoru navzájem a o jeho dialog s ostatními sektory v kraji. Nato vystoupila v zastoupení hejtmana Olomouckého kraje Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu se slovy uznání pro činnost neziskových organizací, především (ale nejen) v sociálních službách.

Na sněm byla pozvána také většina lídrů volebních uskupení kandidujících v nadcházejících komunálních volbách do olomouckého městského zastupitelstva. Na sněm ale zavítali pouze dva, a to Hynek Melichar za koalici Pirátů a STAN a Miroslav Žbánek za ANO 2011. Oba dostali prostor na představení své vize vztahu města a neziskového sektoru a odpovídali i na dotazy z pléna.

Následující příspěvek Davida Křížana z předsednictva Unie s názvem Penězostroj dal zástupcům neziskovek tipy na získávání financí formou crowdfundingu. Poté přišla na řadu Leona Valovičová z oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu, která předala informace o možnostech pro rozvoj, které členským organizacím Unie nabízí sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje. Jde především o vzdělávání a dotační příležitosti, ale i o možnost ovlivňovat veřejné záležitosti v kraji. Blok příspěvků uzavřel Jiří Rudolf přiblížením záležitostí, kterými se aktuálně zabývá Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, v níž zastupuje Unii. Jedná se zejména o problematiku financování neziskovek ze státního rozpočtu.

První část programu sněmu moderoval místopředseda Unie Hynek Pečinka. Ve druhé části sněmu už se zástupci členských organizací Unie, už bez hostů, věnovali interním záležitostem. Předseda Unie Marek Podlaha přednesl zprávu o činnosti předsednictva od posledního krajského sněmu, členka předsednictva Marcela Vystrčilová podala zprávu o hospodaření. Sněm také schválil změnu stanov navrženou předsednictvem, a napříště tak bude podmínkou členství v Unii zaplacený členský příspěvek na daný kalendářní rok.

Jelikož aktuálnímu předsednictvu uplynulo na jaře funkční období, zvolil sněm předsednictvo nové, nebo spíš staronové, když v něm zůstali všichni stávající členové a žádný nový zájemce se nenašel. Do září 2020 Unii nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje tedy povedou David Křížan, Milan Langer, Hynek Pečinka, Marek Podlaha, Jiří Rudolf a Marcela Vystrčilová.

Poslední informace, které na sněmu zazněly, byly o dvou oceněních pro lidi zapojené do neziskových aktivit. Běží nominační proces na celostátní ocenění Osobnost neziskového sektoru vyhlášené Asociací NNO České republiky a zanedlouho se rozběhne nominování na cenu Křesadlo pro dobrovolníky v Olomouckém kraji. S přáním všeho dobrého všem delegátům i jejich organizacím byl pak sněm asi po třech hodinách nabitých programem ukončen.

Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje je zájmovým sdružením reprezentujícím neziskový sektor v tomto regionu. Vytváří trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskových organizací navzájem i vůči jiným sektorům společnosti. V současnosti sdružuje téměř 180 členských organizací různé velikosti ze všech pěti okresů Olomouckého kraje, které se věnují nejrůznějším oborům činnosti. Více: www.uno-ok.cz

Sdílejte: