Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „Sociální inovace“ v Českých Budějovicích